Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en waarom wij deze gegevens gebruiken.

Voor de gehele verklaring lees: Privacyverklaring Tandartsenpraktijk de Jong

Groepspraktijk voor Algemene tandheelkunde, Implantologie, Parodontologie & Prothetiek