Klachtenregeling

Hoewel alle praktijkmedewerkers zich inzetten voor een zo goed mogelijke zorg, gaan er helaas ook in onze praktijk dingen mis.

Graag willen wij dat van u horen, zodat wij kunnen werken aan verbetering van de praktijk en u een passende oplossing kunnen bieden.

Wij verzoeken u altijd met behulp van het onderstaande formulier de klacht  schriftelijk kenbaar te maken.

Wanneer u uw klacht schriftelijk wilt indienen, kunt u deze richten aan:

Tandartsenpraktijk de Jong, praktijkmanager, Beilerstraat 179, 9401 PJ Assen, of  kantoor@tandartsenpraktijkdejong.nl

Wij zullen zo spoedig mogelijk met u contact opnemen. 

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot een van de klachtencommissies:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der tandheelkunde (voor de KNMT aangesloten tandartsen)

  • Het TIP is alleen telefonisch bereikbaar 0900-2025012 (€0.90 per gesprek)
  • Voor meer informatie zie www.allesoverhetgebit.nl

Bureau Klachtenbehandeling van de ANT (Voor de ANT aangesloten tandartsen):

E-mail: klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl
Telefoon: 020 2374 750
Website: www.ant-tandartsen.nl/contact

Formulier Klacht