Klachtenregeling

Hoewel alle praktijkmedewerkers zich inzetten voor een zo goed mogelijke zorg, gaan er helaas ook in onze praktijk dingen mis.

Graag willen wij dat van u horen, zodat wij kunnen werken aan verbetering van de praktijk en u een passende oplossing kunnen bieden.

Wij verzoeken u altijd de klacht  schriftelijk kenbaar te maken.

Wanneer u uw klacht schriftelijk wilt indienen, kunt u deze richten aan:

Tandartsenpraktijk de Jong, praktijkmanager, Beilerstraat 179, 9401 PJ Assen, of  kantoor@tandartsenpraktijkdejong.nl

Wij zullen zo spoedig mogelijk met u contact opnemen. 

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot de klachtencommissie:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der tandheelkunde (voor de KNMT aangesloten tandartsen)

  • Het TIP is alleen telefonisch bereikbaar 0900-2025012 (€0.90 per gesprek)

Voor meer informatie zie www.allesoverhetgebit.nl