Betalen en tarieven

Met ingang van januari 2020 hebben wij als praktijk te maken gekregen met wijzigingen omtrent het indienen van declaraties aan de zorgverzekeraars. Omdat deze wijzigingen mogelijk vragen bij u oproepen, lichten wij hieronder graag het een en ander toe.

Uw factuur is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Via onderstaande link vindt u de tarieven die de NZA vastgesteld heeft per 1 januari 2023.

NZA tarief 2023

Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen

Jeugd

Bij de onderstaande zorgverzekeraars declareren wij de verrichtingen rechtstreeks:

 • Menzis-groep: Menzis en Anderzorg.
 • Achmea-groep: Zilveren kruis, OZF Achmea, Interpolis en Avero Achmea.
 • CZ-groep: CZ, Delta LLoyd en OHRA.
 • VGZ-groep: VGZ, Univé, IZA-gemeenten, IZA en IZZ.

Voor de overige zorgverzekeraars zal het versturen en innen van de facturen naar de zorgverzekeraar door Infomedics worden verzorgd.

Volwassenen

Het versturen en innen van onze facturen hebben wij in 2020 volledig aan Infomedics uitbesteed. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, zal de vergoeding via Infomedics door uw zorgverzekeraar plaatsvinden. Wanneer er behandelingen zijn die niet volledig vergoed worden, ontvangt u de factuur van de eigen bijdrage van Infomedics of van ons.

Uitzonderingssituaties:
Gecontracteerde zorg: Wij hebben voor 2023 overeenkomsten afgesloten: voor het plaatsen van implantaten bij in een tandeloze kaak, volledige kunst- en klikgebitten op implantaten bij onderstaande zorgverzekeraars:

 • VGZ groep (Unive, VGZ, IZA en IZZ)
 • Menzis-groep: Menzis en Anderzorg
 • Achmea, Zilveren kruis
  • De nota zal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan. De wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico behorend bij bovengenoemde verrichtingen zal door de zorgverzekeraar of ons bij de verzekerde worden geïnd.
   • Spoedgevallendienst: Passanten dienen de factuur direct contant te voldoen na de behandeling.
   • Indien u gewend bent de nota per pin te voldoen en dit wilt blijven doen.

  Infomedics

  U kunt uw factuur online bij Infomedics afhandelen. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw factuur klaarstaat. 

   

  Wilt u uw factuur liever op post ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl.