Huisregels

Het afzeggen van afspraken

Indien u een afspraak wilt annuleren, dan horen wij dit graag zo spoedig mogelijk. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren telefonisch te worden afgezegd. Bij geen of een te late afzegging zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
Wanneer u meerdere keren minder dan 24 uur van tevoren de afspraak annuleert of niet op uw afspraak aanwezig bent zonder ons daarvan te vergewissen, is Tandartsenpraktijk de Jong gerechtigd u als patiënt uit te schrijven. Het afzeggen en maken van afspraken kan alleen telefonisch.

Behandeling

Wij vragen u vijf minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. Wanneer u onze praktijk voor de eerste keer bezoekt, vragen wij u of u 10 minuten van te voren aanwezig wilt zijn. U dient zich bij binnenkomst te melden bij de receptie. Wij doen er alles aan om op tijd te werken. In de zorg is dit echter niet altijd te beheersen, bijvoorbeeld als gevolg van spoedgevallen. Wij vragen daarom uw begrip indien uw afspraak later dan gepland begint of als uw behandeling uitloopt. Wanneer uw afspraak later dan gepland zal aanvangen, zal de receptie u hierover zo goed mogelijk informeren.

Wijzigingen doorgeven

Wij verzoeken u wijzigingen in uw gegevens zoals adres, telefoonnummer en verzekering tijdig aan ons door te geven. Dit kan telefonisch, per email of persoonlijk bij de receptie.

Wanneer er veranderingen zijn in uw gezondheid of de medicatie die u gebruikt, dan dient u dit aan uw behandelend tandarts door te geven.

Spoedgevallendienst

Wat is een spoedgeval?

Onhoudbare acute kiespijn, een uitgeslagen of afgebroken tand of kies door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling zijn voorbeelden van spoedgevallen. Het gaat bij spoedgevallen dus om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend kan worden uitgesteld. Een uitgevallen vulling is bijvoorbeeld geen spoedgeval.


Wat kunt u doen bij een spoedgeval? Als zich tijdens de openingstijden van de praktijk een spoedgeval voordoet, kan veelal dezelfde dag tijd vrijgemaakt worden om u te helpen. Wij raden u dan wel aan zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen.


Voor spoedhulp buiten de openingstijden van de praktijk zijn afspraken gemaakt, in de vorm van waarneming door collega- tandartsen in Assen. Op ons treft u welke tandarts op dat moment dienst heeft.

Wat neemt u mee naar de spoedgevallendienst?

Als u voor een spoedgeval door een dienstdoende tandarts wordt geholpen, dient u zich te legitimeren en de verzekering gegevens te kunnen overleggen. U zult u de gemaakte kosten contant af moeten rekenen. U krijgt uiteraard een nota mee, die u vervolgens bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Algemeen spreekuur

In het geval dat de spoedgevallendienst voor de regio door Tandartsenpraktijk de Jong wordt waargenomen hebben wij op zaterdag en zondag algemene inloopspreekuren. U kunt dan ook met lichtere klachten bij ons terecht. De tijden van deze spreekuren kunt u horen op ons antwoordapparaat.

Nieuwe patiënt

Wanneer u patiënt bij ons wilt worden kunt u zich via deze website aanmelden. Uiteraard mag u zich ook telefonisch aanmelden. Wanneer het op dat moment druk is, noteren wij uw telefoonnummer en bellen wij u op een rustiger tijdstip terug.

Bij het eerste bezoek dient u zich te legitimeren. Daarnaast dient u uw zorgpas mee te nemen. Gelijk na het eerste bezoek krijgt u een nieuwe afspraak voor uw halfjaarlijkse controle. 

Wij streven ernaar u elk half jaar dan wel jaarlijks voor controle te zien. Het kan voorkomen dat u door omstandigheden een lange tijd niet meer bij ons komt. Na één jaar zult u dan een brief thuis krijgen met de vraag of u nog gebruik wenst te maken van onze faciliteiten. Bij het uitblijven van een reactie zullen we u uitschrijven uit ons patiëntenbestand.

Tijdens het eerste bezoek aan uw tandarts maakt u kennis, wordt uw gezondheid ( medische anamnese, code c22 ) besproken en wordt uw gebit onderzocht (code c11). Voor het laatstgenoemde onderzoek is vaak aanvullende informatie nodig, deze informatie verkrijgen wij uit het maken van foto’s (code x10 en/of x21).