Klachten


Hoewel alle praktijkmedewerkers zich inzetten voor een zo goed mogelijke zorg, gaan er helaas ook in onze praktijk dingen mis.
 
Graag willen wij dat van u horen, zodat wij kunnen werken aan verbetering van de praktijk en u een passende oplossing kunnen bieden.
Wij verzoeken u altijd met behulp van het onderstaande formulier de klacht  schriftelijk kenbaar te maken.
Wanneer u uw klacht schriftelijk wilt indienen, kunt u deze richten aan: Tandartsenpraktijk de Jong, praktijkmanager, Beilerstraat 179, 9401 PJ Assen of kantoor@tandartsenpraktijkdejong.nl
 
Wij zullen zo spoedig mogelijk met u contact opnemen. 

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u zich richten tot een van de klachtencommissies:

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der tandheelkunde (voor de KNMT aangesloten tandartsen)

Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) van de KNMT

of Bureau Klachtenbehandeling van de ANT (Voor de ANT aangesloten tandartsen):

Bereikbaar per: 


Tandartsenpraktijk de Jong BV
Beilerstraat 179
9401 PJ  Assen
T (0592) 317 570
SPOED (0592) 302 430
info@tandartsenpraktijkdejong.nl
Kvk: 54723590
Privacy Statement
Disclaimer

© 2010 Plan Plan Internet BV