Betalen en tarieven 2019

Met ingang van januari 2019 hebben wij als praktijk te maken gekregen met wijzigingen omtrent het indienen van declaraties aan de zorgverzekeraars. Omdat deze wijzigingen mogelijk vragen bij u oproepen, lichten wij hieronder graag het een en ander toe.

Uw factuur is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Via onderstaande link vindt u de tarieven die de NZA vastgesteld heeft per 1 januari 2019.

NZA tarief 2019

Indicatie  bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen 
 
Jeugd

Bij de onderstaande zorgverzekeraars declareren wij de verrichtingen rechtstreeks.

 • Menzis-groep:   Menzis en Anderzorg.
 • Achmea-groep:  Zilveren kruis, OZF Achmea, Interpolis en Avero Achmea.
 • CZ-groep:         CZ, Delta LLoyd en OHRA.
 • VGZ-groep:       VGZ, Univé, IZA-gemeenten, IZA en IZZ.

Voor de overige zorgverzekeraars zal het versturen en innen van de facturen naar de zorgverzekeraar door Infomedics worden verzorgd.

Volwassenen

Het versturen en innen van onze facturen hebben wij in 2019 volledig aan Infomedics  uitbesteed. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, zal de vergoeding via Infomedics door uw zorgverzekeraar plaatsvinden. Wanneer er behandelingen zijn die niet volledig vergoed worden, ontvangt u de factuur van de eigen bijdrage van Infomedics.

Uitzonderingssituaties:

 • Wij hebben voor 2019 overeenkomsten afgesloten: voor het plaatsen van implantaten bij in een tandeloze kaak,  volledige kunst- en klikgebitten op implantaten bij onderstaande zorgverzekeraars:
  • Menzis-groep: Menzis en Anderzorg
  • VGZ-groep: VGZ, Unive, IZA-gemeenten, IZA en IZZ
  • Achmea, Zilveren kruis 

 • Gecontracteerde zorg heeft voordelen: er zijn afspraken gemaakt over de prijs en kwaliteit van de zorg. De nota zal rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaan. De wettelijke eigen bijdrage en het eigen risico behorend bij bovengenoemde verrichtingen zal door de zorgverzekeraar bij de verzekerde worden geÔnd.

 • Spoedgevallendienst: Passanten dienen de factuur direct contant te voldoen na de behandeling.

 • Indien u gewend bent de nota per pin te voldoen en dit wilt blijven doen .

Infomedics

U kunt uw factuur online bij Infomedics afhandelen. Daarvoor hebben wij uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw factuur klaarstaat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. 
Wilt u uw factuur liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen. Meer informatie vindt u op www.infomedics.nl. Heeft u een e-mail ontvangen dat er een factuur klaar staat en kunt of wilt u deze liever niet openen, dan is het mogelijk een aantal dagen te wachten. Infomedics zal u dan alsnog een geprinte versie per post toesturen. U hoeft zelf geen actie te ondernemen.

   

 
Tandartsenpraktijk de Jong BV
Beilerstraat 179
9401 PJ  Assen
T (0592) 317 570
SPOED (0592) 302 430
info@tandartsenpraktijkdejong.nl
Kvk: 54723590
Privacy Statement
Disclaimer

© 2010 Plan Plan Internet BV